Spolu s jednotlivcami, rodinami, organizáciami a komunitami

Vytvorme inkluzívny svet!

Už dnes..

Svet multidisciplinárnej podpory

Cez porozumenie seba i druhých v spolupráci budujeme bezpečné vzťahy a podporné tímy!

Už dnes..

Ako sa môžeme spoločne posunúť k inklúzii?

Chceme ponúknuť multidisciplinárnym tímom, ich členom, ktorí spolupracujú v inklúzii na tom, aby čo najúčinnejšie sprevádzali jednotlivcov, rodiny a komunity, podporu čo znásobí a posilní ich úsilie a snahu.

Sústredíme sa na dôležité!

Citlivosť k vzťahom multidisciplinárnej spolupráce je absolútne kľúčový faktor úspechu sociálneho začlenenia.

Zdá sa, že ešte dôležitejšie ako hodnoty, zručnosti a kompetencie je rozvíjať v inklúzii i celkový postoj k práci s ľuďmi a možno aj k svetu, zameraný na budovanie bezpečných vzťahov a ich potenciálu.